Εκδότης Αντικειμένων

Η σωστή ασφάλεια μετρητών για τον κρατικό οργανισμό σας

Εργαζόμενος της Brink's

20 Απρ 2020

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των πληρωμών μέσω κινητού, τα μετρητά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους καταναλωτές σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μετρητά για να πληρώσουν κρατικά τέλη, όπως φόρους, εισιτήρια στάθμευσης, δικαστικά τέλη και άλλα. Αυτή η χρήση μετρητών δημιουργεί την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της είσπραξης μετρητών για αποτελεσματικές καθημερινές δραστηριότητες σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών και μετρητών


Οι κυβερνητικοί οργανισμοί συχνά απαιτούν διάφορα επίπεδα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, καθώς και για την εξάλειψη κάθε ευκαιρίας για απώλεια ή κακοδιαχείριση χρημάτων. Αυτά τα διάφορα επίπεδα ασφάλειας συνήθως ξεκινούν από το φυσικό σημείο εισόδου και περιλαμβάνουν πρόσθετα προστατευτικά μέτρα σε όλο το κτήριο.

Με την εξωτερική ανάθεση ενός παρόχου διαχείρισης μετρητών όπως η Brink's, κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να ενσωματώσουν ένα ισχυρότερο στοιχείο ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με έναν αξιόπιστο πάροχο του οποίου το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο σε ακίνητα, καθώς αυτό θα διασφαλίσει ότι όλα τα μετρητά και τα τιμαλφή προστατεύονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. 

Για αυτόν τον λόγο, ένας πάροχος διαχείρισης μετρητών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφαλείας για να διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τον οργανισμό σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡHTΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Δεδομένου ότι η φύση της εργασίας σε κρατικούς φορείς μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και εμπιστευτική, είναι επιτακτική ανάγκη να εκπαιδευτεί σωστά όλο το προσωπικό που διαχειρίζεται τιμαλφή. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Brink’s περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

  • Πυροβόλα όπλα
  • Αμυντική οδήγηση
  • Ασφάλεια
  • Προστασία
  • Εξυπηρέτηση πελατών


Η εκπαίδευση που παρέχεται στο προσωπικό διαχείρισης μετρητών σας θα πρέπει να τους επιτρέπει να μεταφέρουν με ασφάλεια τα μετρητά και τα τιμαλφή σας, να πληρούν και να υπερβαίνουν τα πρότυπα του κλάσου και να συμμορφώνονται με όλους τους κρατικούς κανονισμούς.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ + ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    


Εκτός από το να είναι πλήρως εκπαιδευμένο, το προσωπικό διαχείρισης μετρητών που εισέρχεται σε κρατικό φορέα θα πρέπει να κάνει πλήρεις ιατρικές εξετάσεις. Για αυτόν τον λόγο, ο πάροχος διαχείρισης μετρητών πρέπει να διενεργεί ελέγχους ιστορικού και τεστ ναρκωτικών ουσιών για να επαληθεύσει το ιστορικό των εργαζομένων.

Όλοι οι έλεγχοι ιστορικού και οι τα τεστ ναρκωτικών ουσιών πρέπει να πραγματοποιούνται από ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτείται από τους υπαλλήλους να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς και σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο. Η εκπόνηση αυτών των τεστ επιτρέπει στους παρόχους διαχείρισης μετρητών να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι κατάλληλοι για τη δουλειά. Εάν ένας υποψήφιος αποτύχει σε κάποια από αυτές τις εξετάσεις, αυτομάτως δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για απασχόληση.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ     

Για κρατικούς οργανισμούς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς ποιος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις ανά πάσα στιγμή. Αυτό το μέτρο ασφαλείας περιλαμβάνει και την παρουσία των απεσταλμένων υπαλλήλων της Brink’s στον χώρο της εργασίας. Ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, όλοι οι εργαζόμενοι της Brink’s φορούν ένα σταθερό, ειδικό αναγνωριστικό σήμα που παραμένει ορατό καθώς εργάζονται. Το σήμα έχει μια φωτογραφία του απεσταμένου υπαλλήλου και φοριέται στο γιλέκο του για εύκολη αναγνώριση.

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια αυτών των σημάτων, όλες οι ταυτότητες παράγονται σε μια κεντρική τοποθεσία. Ο περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων με εξουσιοδότηση κατασκευής δελτίων ταυτότητας βοηθά στην εξάλειψη πιθανών σφαλμάτων

Εξασφαλίστε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στον οργανισμό σας


Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση των μετρητών στους κυβερνητικούς οργανισμούς θα παραμείνει. Βάσει αυτού, οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη προστίμων, λογαριασμών και κρατικών τελών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη διαχείριση της είσπραξης των μετρητών με τα σωστά μέτρα ασφαλείας. Επιλέγοντας τον σωστό πάροχο διαχείρισης μετρητών με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας για το προσωπικό τους, μπορείτε να απολαύσετε την ηρεμία γνωρίζοντας ότι τα μετρητά και τα τιμαλφή σας προστατεύονται καλά.

Εμπιστευτείτε τη διαχείριση μετρητών σας στην Brink's 


Εδώ και 160 χρόνια, η Brink's διαμορφώνει όλο τον συγκεκριμένο κλάδο υπηρεσιών χρηματομεταφοράς με κάτι παραπάνω από απαράμιλλη εμπειρία και καινοτομία στη διαχείριση μετρητών. Στην Brink’s,  ακολουθούμε μια σφαιρική προσέγγιση στις  ολοκληρωμένες λύσεις μας με υλισμικό, λογισμικό και υπηρεσίες που σας βάζουν στο επίκεντρο. Επισκεφθείτε μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn ή το YouTube για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τις λύσεις της Brink’s για την επιχείρησή σας.