Terms of Use

Νομική Ανακοίνωση

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου (του "Ιστότοπου") και του υλικού που είναι προσβάσιμο σε ή από τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος παρέχεται ως υπηρεσία σε πελάτες της Brink's, Incorporated ("Brink's") και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορείτε να κατεβάσετε μεμονωμένα αντίγραφα σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις. Με την πρόσβαση ή την περιήγηση στον Ιστότοπο ή με τη λήψη οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω:

Οροι και Προϋποθέσεις

Πνευματική ιδιοκτησία. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σχεδίων, κειμένου, εικόνων, δελτίων τύπου και άλλων πληροφοριών, προστατεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ανήκουν στην Brink's ή χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες δεν επιτρέπεται, εκτός από την έγγραφη άδεια, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να μεταδοθούν, να εμφανιστούν, να εκτελεστούν, να διανεμηθούν, να ενοικιαστούν, να εκχωρηθούν με άδεια χρήσης, να τροποποιηθούν, να αποθηκευτούν για μεταγενέστερη χρήση ή να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Brink's, εκτός από τη δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν αντίγραφα που περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις να εμφανίζονται με το υλικό στον Ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται η διανομή τέτοιων αντιγράφων σε άλλους, ανεξάρτητα από το αν χρεώνονται ή όχι, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Brink's. Η Brink's δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του υλικού σας που εμφανίζεται στον Ιστότοπο δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την Brink's. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού στον Ιστότοπο ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί απορρήτου και δημοσιότητας, καθώς και τους κανονισμούς και τα καταστατικά των επικοινωνιών. Σας ενημερώνουμε ότι η Brink's θα εφαρμόσει με επιθετικό τρόπο τα δικαιώματά της περί πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης αστικών αποζημιώσεων, κυρώσεων, ασφαλιστικών μέτρων και, εάν επιτρέπεται, ποινικής δίωξης.

Εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο (συλλογικά τα "εμπορικά σήματα") είναι εμπορικά σήματα της Brink's και των θυγατρικών της. Καμία διάταξη στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα χωρίς τη γραπτή άδεια της Brink's. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα.

Σύνδεση. Παρά τις προηγούμενες παραγράφους, σας παρέχεται ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο προς τον Ιστότοπο που παρέχεται (i) δεν αφαιρείτε ή αποκρύπτετε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο, (ii) αυτός ο σύνδεσμος δεν παρουσιάζει την Brink's ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με ψεύτικο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή με άλλο τρόπο δυσφημιστικό τρόπο, (iii) ενημερώνετε την Brink's για έναν τέτοιο σύνδεσμο καλώντας στο 1 (804) 289-9707 και στέλνοντας ένα e-mail από την αρχική μας σελίδα και ( iv) διακόπτετε αμέσως την παροχή συνδέσμου προς τον Ιστότοπο, εάν σας το ζητήσει η Brink's ή οι συνεργάτες της. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογότυπο της Brink's ή άλλο κατοχυρωμένο γραφικό ή εμπορικό σήμα της Brink's για σύνδεση στον Ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Brink's. Η Brink's διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της άδειας γενικά ή του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένους συνδέσμους ανά πάσα στιγμή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να "παγιδέψετε" τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του ή να αντιγράψετε τμήματα του Ιστότοπου σε διακομιστή. Κάθε σελίδα στον Ιστότοπο πρέπει να εμφανίζεται πλήρως (συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπορικών σημάτων, εμπορικής ονομασίας, διαφήμισης και διαφημιστικού υλικού), χωρίς συνοδευτικό πλαίσιο, περίγραμμα, περιθώριο, σχεδιασμό, επωνυμία, εμπορικό σήμα, διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό που δεν εμφανίζεται αρχικά στη σελίδα εντός του Ιστότοπου.

Χωρίς Εγγυήσεις. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών. Η Brink's δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Η Brink's διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση και δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο. Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, όλα στον Ιστότοπο παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν. Η Brink's επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν, τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία ως αποτέλεσμα της πρόσβασής σας, των χρήσεων ή της περιήγησης στον Ιστότοπο ή της λήψης οτιδήποτε από τον Ιστότοπο.

Περιορισμός της Ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ BRINK'S Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .

Οι πληροφορίες στάλθηκαν στην Brink's. Η Brink's σας αποθαρρύνει από την αποστολή, δημοσίευση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία ή μετάδοση στον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε πληροφορία που θεωρείτε εμπιστευτική ή ιδιοκτησία της Brink's. Λάβετε υπόψη ότι εάν στeίλετεε, δημοσιεύσετε ή κοινοποιήσετε οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες ή υλικό, η Brink's θα υποθέσει ότι δεν είναι εμπιστευτικές ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από τυχόν ειδοποιήσεις για το αντίθετο. Με την αποστολή, δημοσίευση ή κοινοποιίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικό, που παραχωρείτε στην Brink's και στις θυγατρικές της, μια απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια χρήσης, πώλησης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτών των υλικών ή πληροφοριών και συμφωνείτε ότι η Brink's μπορεί να χρησιμοποιήσει ελευθέρα οποιεσδήποτε ιδέες, προτάσεις, δεδομένα, ερωτήσεις, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που στέλνετε, δημοσιεύετε ή επικοινωνείτε, για οποιονδήποτε σκοπό.

Συνδεδεμένοι Ιστότοποι. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Τέτοιοι σύνδεσμοι προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Brink's δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που βρίσκεται σε εξωτερικούς ιστότοπους. Οι σύνδεσμοι προς αυτούς τους ιστότοπους τρίτων δεν αποτελούν χορηγία, προώθηση ή έγκριση τέτοιων ιστότοπων ή του περιεχομένου τους. Κατά συνέπεια, η Brink's δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου ή τους όρους χρήσης τέτοιων ιστότοπων, ούτε η Brink's ελέγχει ή εγγυάται για την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένου, λογισμικού, μουσικής, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών , βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό διαθέσιμο σε τέτοιους ιστότοπους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο, το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη.

Προσωπικές Πληροφορίες και Απόρρητο. Οι διακομιστές διαδικτύου της Brink's και των θυγατρικών της μπορούν να συλλέγουν τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών στον Ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συγκεντρωθούν με στόχο τη καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών, του μέσου χρόνου επίσκεψης, των σελίδων που προβάλλονται κ.λπ., προκειμένου να μετρηθεί η χρήση του Ιστότοπου και να βελτιωθεί το περιεχόμενο που είναι απαραίτητο. Όταν προβάλλετε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας, οι πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες θα έχουν τη μορφή "cookies" ή παρόμοιου αρχείου και θα επιτρέψουν την προσαρμογή του Ιστότοπου ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντα και / ή τις προτιμήσεις σας. H Brink's συλλέγει μόνο προσωπικά στοιχεία από τους επισκέπτες μας που υποβάλλονται σε εθελοντική βάση. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, τίτλο, εταιρεία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και παρόμοια. Εκτός αν δηλώνεται συγκεκριμένα, δεν απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας. Η Brink's δεν έχει καμία πρόθεση να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 13 ετών. Η Brink's μπορεί να αποθηκεύσει και να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία όπου επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης γνωστοποιήσεων που είναι απαραίτητες ή ενδεδειγμένες για (i) προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας της Brink's ή άλλων και (ii) συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ωστόσο, ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και η Brink's δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

Μελλοντικές Δηλώσεις Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει τόσο ιστορικές όσο και μελλοντικές πληροφορίες. Δηλώσεις σχετικά με πιθανές παγκόσμιες βελτιώσεις στις λειτουργίες της Brink's, το χρηματοοικονομικό περιβάλλον σε οποιαδήποτε δεδομένη χώρα, επενδύσεις σε τεχνολογία πληροφοριών, οικονομικά αποτελέσματα, παγκόσμια ηγεσία, ασφαλείς μεταφορές ή επιχειρήσεις ασφαλείας στο σπίτι, λειτουργικά κέρδη, βελτιώσεις στη λειτουργική αποδοτικότητα, προσπάθειες διατήρησης πελατών και προοπτικές για την ανάπτυξη της Brink's που περιλαμβάνουν μελλοντικές πληροφορίες που υπόκεινται σε γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και απρόβλεπτα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικά διαφορετικά αποτελέσματα, επιδόσεις και επιτεύγματα από αυτά που αναμένονται. Τέτοιοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες και απρόβλεπτα, πολλοί από τους οποίους είναι πέρα από τον έλεγχο της Brink's, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε συνολικές εγχώριες και διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, την εγχώρια και διεθνή ζήτηση για υπηρεσίες της Brink's, την τιμολόγηση και άλλους ανταγωνιστικούς παράγοντες στον κλάδο, νέοι κυβερνητικοί κανονισμοί ή / και νομοθετικές πρωτοβουλίες, διακυμάνσεις στο κόστος ή έξοδα και καθυστερήσεις ή προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών από την Brink's ή / και οποιονδήποτε προμηθευτή του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πάροχο υπηρεσιών ή πελάτη

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Οι νόμοι της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια θα ισχύουν για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι. Συμφωνείτε να υποβληθείτε στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής του Περιφερειακού Δικαστηρίου της κομητείας Henrico, στη Βιρτζινία και στο Τοπικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, τομέας του Ρίτσμοντ.

Παραβιάσεις, Αλλαγές. Η Brink's διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε όλα τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στο νόμο και στη δικαιοσύνη για παραβιάσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκλεισμού της πρόσβασης από μια συγκεκριμένη διεύθυνση Διαδικτύου στον Ιστότοπο. Η Brink's μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και επομένως θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ελέγξετε τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις στους οποίους δεσμεύεστε.